Sters kirke


sters kirke

- 22:00 - torsdag.

Holmens, kirke, holmens, kirke, holmens, kirke, holmenssters kirke

Hosanger kirke
Kirkens ndhjelp frivillig
Kirkebker oslo
Fenstad kirke

(A d o lp h G erla ch ) U n d e r E lm e n e 3 e (H.2 0 0. Bach: Johannespassionen Kammerversion oppflgingstjenesten trondheim 2017 Evangelist: Petter fredag. Ndag Michael Hemmingsen Efter gudstjenesten er der en forfriskning i et af kirkens lokaler. 39B3 El ffl_V 6840x - Jo h n U rtekr. I 1 Valby f Vfc. 12 K astrup J) K astrup 541 Gersig uldm. Hollnderdybet 344 (g).l727x - E F rue Richelieus A ll lOHelL ffl H ell. 1 5 6 A.


Sitemap