Hgskulen p vestlandet frde


hgskulen p vestlandet frde

opplysninger i denne beskrivelsen er gitt med forbehold om rett til endring som er hensiktsmessig og ndvendig, uten redusere generell standard. Alle tegninger, 3D-fremstillinger og illustrasjoner er kun ment for gi ett oppflgingstjenesten trondheim inntrykk av ferdig bebyggelse. Arealet som er oppgitt p de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Oppstart av planarbeidet skal prioriteres. Det gjres oppmerksom p at sportsboden kun er beregnet for oppbevaring av gjenstanser som tler fukt- og temperatursvingninger, som for eksempel bildekk, ski, sykler og lignende. Det er gitt en rekke prinsipper for kommunedelplanarbeidet i kommuneplanen.

Stunning Hgskulen P Vestlandet Stord With Stord Vvshgskulen p vestlandet frde

Arealer til andre offentlige funksjoner eller private sentrumsfunksjoner. Hvilke virkemidler vil dere ta i smyril line bergen island bruk for n mlet? Bruksareal (BRA) er arealet innenfor boligens omsluttede vegger inkl innvendig boder og sjakter. Nrmere planer kan fes ved henvendelse til megler. Det legges opp egen mler for energibruken p vannbrne varme og varmt tappevann. Det leveres et brannslokkingsapparat.

Enivest frde, Privat ultralyd frde,


Sitemap