Nasjonal ikt bergen


nasjonal ikt bergen

godt samarbeid med relevante interessenter. Samarbeide med portefljeansvarlige for sikre god arkitektur pc data bod i fremtidige lsninger. Dette gjelder bde innad i spesialisthelsetjenesten, og i forhold til andre sentrale aktrer som kommunehelsetjeneste, Helse- og omsorgsdepartementet. Les ogs: Stortinget sier ja til elektronisk pasientjournal. Nasjonal IKT HF er en drivende og fremtidsrettet kraft i IKT-satsingen i spesialisthelsetjenesten. 10 du kan sammenligne maks 10 bedrifter. Det eies i fellesskap av de fire regionale helseforetakene.

Nasjonal ikt bergen
nasjonal ikt bergen

Thon hotel bryggen bergen norway
Dekksalg bergen
Litteraturhuset i bergen program
Taxiselskap bergen

Jeg skal rapportere til et styre som er satt sammen av de fire helseforetakene, som opprettet Nasjonal IKT for f til mer samordning. Vi tilbyr lnn etter avtale, offentlig tjenestepensjon og fleksible arbeidstidsordninger. Han tiltrer stillingen som administrerende direktr. I hvilken grad m sykehusene vre forberedt p bli vingeklippet p dette omrdet? Jeg skal ikke pberope meg vre noe slags Oraklet i Delphi. Du m evne sette deg raskt inn i helseregionenes utfordringer og behov og kunne vre et bindeledd mellom klinikere, ledelse og IKT. Gisle Fauskanger er kreativ og inspirerende, resultatorientert og har solid ledererfaring fra store organisasjoner, uttaler styrelederen i en melding p virksomhetens frre kirke nettsider. Nasjonal IKT HF er et helseforetak som ble opprettet. I august 2014 ble, gisle Fauskanger ansatt som administrerende direktr i Nasjonal IKT.

Show i bergen 2017, Dekkmann bergen minde,


Sitemap