Kjemiteknikk oslo


kjemiteknikk oslo

Desse bkene blir brukte i undervisninga ved universitet og hgskolar, og gr en del lenger enn lreboka for teknisk i rosessteknikk, med fleire eksemel og utrekningar Kjemiteknikk II, nr 1 3 4 Olegg for skoleret Vil i stor. Lieblingszitate, barn trenger kjrlighet, srlig de som ikke fortjener det. Sprk Norsk Kull/ studier. Eks: DN100 i galvanisert stl: /D 0,15/100 0,0015 Kjemiteknikk II, nr 1 11 12 Eksemel.8. Roald, isbn og isbn, 003. B) Finn friksjonstaet i ryrsystemet med tankane A Det er vist ei ume, for vi m ha energi for fvatnet til gfra til B, men uma er ikkje med i utrekninga. Vi er jakt etter kor mykje motstand uma vil mte B Kjemiteknikk II, nr 1 1 13 Lysingsforslag For finne Reynolds tal m vi kjenne strymingsfarten og hydraulisk diameter.

kjemiteknikk oslo

Totalt fr vi statisk mottrykk,9 0,34,56 bar i tillegg til friksjonen, f Kjemiteknikk II, nr 1 18 19 Total anleggskarakteristikk Anleggets karakteristikk 1 Vi har den same karakteristikken, men med salomon slalom ski kurva forskjvet. Sensorordning: To interne sensor. Sk med studiekode 215 009, slik sker du, studiets innhold og oppbygging, studieprogrammet er inndelt i emner, som avsluttes med eksamen. Kor mykje energi sarer vi, samanlikna med strue ein ventil og dermed endre anleggskarateristikken? Pumer valg av ume, effektforbruk og npsh umekarakteristikk og anleggskarakteristikk Sykloner og rring stasjonr fallhastighet for searasjon av artikler/drer Dimensjonere sykloner, tyknere, sentrifuger rreintensitet og effektforbruk ved rring Varmetransort og varmevekslere ledning, konveksjon og strling varmevekslere Termodynamikk komresjonsarbeid av gasser entali - entroidiagrammet for dam. Lringsutbytte, etter ha gjennomfrt dette emnet har studenten flgende lringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap, studenten kan: forklare prinsippene til strmningsteknikk (laminr, turbulent strmning, viskositet) og hydrodynamikk i typisk kjemiprosessanlegg forklare prinsippene til prosessutstyr som varmeveksler, ventil, pumpe og kompressor sammenligne forskjellige. Innfring i ingenirfaglig yrkesutvelse og arbeidsmetoder. Re v Dh Vi m kunne rekne ut hydraulisk diameter for finne R e Vi treng R e for finne friksjonen Definisjonen hydraulisk diameter: D h 4strymingstverrsnittet Fukta omkrins Kjemiteknikk II, nr 1 6 7 Dme strymingsdiameter Rundt, vskefylt ryr: D h D. Om emnet Engelsk emnenavn Introduction to Chemical Engineering Studieprogram Bachelorstudium i ingenirfag - bioteknologi og kjemi Studiepoeng 10 stp.


Sitemap