Tukthuset trondheim


tukthuset trondheim

lasarett og som marketenteri og verksted inntil den nye Slaveribygningen (. You need JavaScript enabled to view. I 1840 hadde tukthuset et belegg p rundt 100 personer, og ved en overfring av mannlige fanger fra Slaveriet p Skansen i 1879 ble dette tallet enda hyere. Tukthuset was an old social institution, built in the 1740s in order to deter begging and crime. Kriminalasylet ) stod ferdig i 1835. Dahls which started brewing in this building in 1856. Bygget ble modernisert i 1974 og bestr n av tre flyer i tre etasjer oslo barnevaktformidling as fordelt p 1013 kvadratmeter omkring en grdsplass etter at hele den srlige flyen ble revet. Phone:, e-mail: This email address is being protected from spambots. Tukthuset var regnet som en sosial institusjon til tross for et strre antall straffedmte, noe som gjorde det berettiget til midler fra. Tukthuset ble bygget p grunnen til det gamle verkshuset, som var et tilholdssted for hjemlse kvinner.

Kommisarielkka p, kalvskinnet i 1733 under navnet, tugt- og Verkshus for Trondhjems By og Stift. Hus med hedersmerke Historiske bygninger i Trondheim. Dette var et sted hvor det ogs l flere andre sosiale institusjoner.

Tukthuset trondheim
tukthuset trondheim

Heinrich Kühnemann som arkitekt. Verkshuset var fra midten av 1600-tallet plassert like st for, nidarosdomen, men etter at bygningen ble delagt av bybrannen i 1681 ble den gjenreist p en nytt sted p det skalte. Fra 1920 og frem til 1970 var Tukthuset en del av Trondheim kretsfengsel, hvor det fra midten av 1960-tallet fungerte som soningsanstalt for promilledmte. Contact info: Address: Dokkparken 4, Trondheim. Weitere Informationen zu unseren Cookies und dazu, wie du die Kontrolle darüber behältst, findest du hier: Cookie-Richtlinie. Fra siste halvdel av 1700-tallet ble Tukthuset i strre grad en ren straffeanstalt for lsgjengere av bde kvinner og menn, og et hyt plankegjerde rundt grdsplassen gav uttrykk for at dette var et sted hvor folk ble holdt innesperret mot sin vilje. Dette var for skille de rlige fra de urlige, eller de fattige fra de straffedmte. Utover 1970- og 1980-tallet var bygningen leid ut til bde Riksantikvaren, Fylkeskonservatoren og Fortidsminneforeningen fr Politiet i Trondheim tok over som leietaker i 1994.


Sitemap