Frivillige organisasjoner i kristiansand


frivillige organisasjoner i kristiansand

grunnlag variere fra 13 r og oppover. Sist, men ikke minst, representerer VAI, vabur, NMR og Amatrteaterrdet et fylkesledd/aktivitet som ogs finnes i andre fylker - og har dermed et stort nettverk, med kollegaer og et organisasjonsapparat utenfor det fylkeskommunale nedslagsfelt eller ansvar. Frivillighet Norge snakker om frivilligheten i dag, inkludering og rekruttering til organisasjonene, frivillighetserklringen, synlighet og vekst. Den internasjonale frivillighetsdagen markers rlig i Rdhuskvartalet.

Et mangfold av frivillige organsisasjoner presenterer seg p stands, aktuelle foredrag om frivillighet holdes og ordfreren deler ut frivillighetsprisene. Dntsr, sk tilskudd, kommunen har flere tilskuddsordninger, stipender, og legater for stimulere til frivillig aktivitet. Meldingen beskriver det frivillige arbeidet i kommunen og ppeker utviklingsomrder framover i samrbeid med frivillig sektor. I Vest-Agder er fylkesleddet i organisasjonene organisert under paraplyorganisasjoner, som fylkeskommunen gir driftstilskudd til. Se de enkelte aktiviteter for mer informasjon om aldersgrenser. De fire paraplyene (se lenker i hyre kolonne) har til sammen over 100 medlemsorganisasjoner. . Kl.00 Takk for i dag ved Frivillighet Norge. Ellers blir det avtalt mter ved behov. ROM Agder, lHL Agder, livsglede for eldre, nAF Kristiansand og Oppland. Samlingen er gratis og det blir servert litt mat og drikke fra. Frivilligheten i Kristiansand som en mangfoldig mulighet v/Nancy Herz.


Sitemap