Bergen to gdansk


bergen to gdansk

letech z Gdask do Bergen zajiovanch leteckmi spolenostmi. Jdu si to sm na druhou stranu a snad nikdo nepechz tento most pky. Vtr pestv foukat a mohu rozdlat ohe. Nael jsem zstrku u przdnho parkovit, kde se prv elektro auta nabjej. Pi teplotch kolem tictky se ned chodit, e poas v Bergenu bylo pjemnj.

bergen to gdansk

Bhem chladnch nocch pi 8C jsem kempoval u ohn, vail si jdlo v blzkosti przran istch jezer. Sobota V Norsku jezd plno aut na elektro pohon. V nejdetivjm mst Evropy 3 dny intenzivn prelo a zbyl slunen dny pi teplotch kolem 20C se dalo koupat. Nedle: z msta na sever - furt. Mm kolem deseti hodin as navtvit centrum, nakoupm, ale moc asu mi nezbv, protoe se chci vrtit poslednm nonm vlakem (22:32) zpt na letit, abych nco naspal. Mezi velmi oblben poznvac zjezdy Gdask pat napklad. Nerad bych tam el nejen kvli pedraenm cenm, ale je nepjemn tak dostat se pes ochranku, j navc s batohem, kter je ve vtin zbavnch podnicch. Abyste zskali nejlevnj letenky, doporuujeme provst rezervaci nejmn 6-8 tdn ped termnem odletu s levnou leteckou spolenost. Nabzme letenky levnch leteckch spolenost, nap.

Levn letenky, gdask, bergenbergen to gdansk


Sitemap