Hamar familievernkontor


hamar familievernkontor

til. Du m bekrefte at du ikke er en robot. Familievernkontoret Innlandet er ett av syv offentlige familievernkontorer i regionen. Din tilbakemelding er registrert. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. DPS, Sykehuset Innlandet, Hamar.

Regionkontoret ligger i Lillestrm. Kommunal psykososial kriseberedskap er slik: Hverdag, hverdag etter.00 og natt, helg og helligdager. Barn, unge og deres familie skal f riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. Vognvegen 123B, 2315 Hamar, vis i kart. Nettsiden Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet. Ambulant akuttenhet p, distriktspsykiatrisk senter. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Andre kontakter: Lege oversikt Hamar kommune, politiet: Ved administrative henvendelser til politiet, kan man bruke det landsdekkende telefonnummeret 02800. Hamar, hamar, hamar, hamar Sentrum.


Sitemap